Guangzhou, Guangdong Time

Saturday 22 January 2022
: :

11:17:41 am

Saturday 22 January 2022

CST (China Standard Time)

+08:00 hours


Time Zone & Daylight Saving Time

  • CSTChina Standard Time
    has been in effect since 1991
    UTC +8:00