Guangzhou, Guangdong Time

Tuesday 21 January 2020
: :

5:25:09 pm

Tuesday 21 January 2020

CST (China Standard Time)

+08:00 hours


Time Zone & Daylight Saving Time

  • CSTChina Standard Time
    has been in effect since 1991
    UTC +8:00